Handelsbetingelser

 

Vi har fragtpriser på alle ordrer til både Sjælland og øerne.

Nedennævnte handelsbetingelser omfatter samtlige ordrer. Eventuel særlige aftaler må være skriftlig anerkendt af os for at være bindende.

1. Priser er kun bindende, når ordren er anerkendt. Ret til prisændringer forbeholdes.

2. Tilbud er altid uforbindende, indtil skriftlig accept eller ordrebekræftelse foreligger.

3. Ordrer noteres under forbehold af tilfredsstillende kulturer og enhver form for force majeure, som hindrer os i at effektuere ordrerne i fuldt omfang og rettidigt.

4. Annullering af allerede noterede og bekræftede ordrer kan kun finde sted mod dokumentation for force majeure-forhold, som hindrer køberen i at aftage det købte. Kan sådan ikke præsenteres, må køberen erstatte eventuelle tab.

5. Pakning foretages omhyggeligt og hensigtsmæssigt under hensyntagen til varens art, sæsonen og rejsens varighed.

6. Godset leveres ab planteskole, og forsendelse sker for købers regning og risiko.

7. Eventuelle reklamationer kan ikke tages til følge, medmindre de er fremsat inden 3 dage efter godsets ankomst til det af køberen opgivne bestemmelsessted. Er de berettigede, modtages de med tak, og rimelig erstatning ydes beredvilligt indtil den respektive fakturaværdi.

8. Garanti for vækst overtages ikke, da vejrforhold, kultiveringsforhold og lignende har afgørende betydning.

9. Betaling er netto kontant, medmindre andet er aftalt. For kredit udover forfald, tillægges 2 % rente pr. påbegyndt måned. Vi forbeholder os ret til at kræve forudbetaling for allerede bekræftede ordrer med tilsagn om kredit, hvis vi modtager ugunstige oplysninger om køberens økonomiske forhold.

10. Bestilte special ordrer tages som udgangspunkt ikke retur, men i nogle tilfælde kan vi tage dem i kommission, så varen bliver krediteret, når den er solgt.

 

Alm. betingelser for handel med planteskoleplanter

a. Ændres leveringstidspunkt fra efterårssæson (1/8 - 31/12) til efterfølgende forårssæson (1/1 - 31/5), beregnes et opbevaringstillæg på 10 %.

b. Ændres leveringstidspunkt fra forårssæson til sommersæson (1/6 - 31/7) beregnes et tillæg på 10 % pr. påbegyndt måned.

c. Ændres leveringstidspunktet fra forår til følgende efterår forfalder betalingen for leverancen pr. 1. juni. Omkostninger vedrørende kultivering betales efter levering. Forhandling vedrørende omfang og metoder for kultivering/opbevaring optages straks, når det erkendes at leverancen må udskydes.

d. Reklamation over synlige mangler skal fremsættes inden 2 dage fra planternes modtagelse, og planterne tages kun retur, hvis de ikke på nogen måde er forringet under opbevaring hos anlægsgartneren. Hvis reklamationen begrundes med udtørring, skal denne fremsættes straks ved modtagelsen af planterne.

e. Priser ifølge tilbud forudsætter at planterne udvælges af planteskolen.

 

Ved fejl og mangler på faktura – skal der gøres indsigelse senest 14 dage efter modtagelse af fakturaen.

 

Bliver betalingsbetingelserne ikke overholdt – kan man miste sin ret til at købe på kredit (man kan altid handle kontant).

 

Planter i krukker

Vi yder ingen garanti på planter i krukker.

Det gælder alle planter, da de er ekstra udsatte i krukker, især i vinterperioden pga frost og kulde.

Man kan hjælpe planterne med at overleve ved at sætte krukkerne mere beskyttet, op ad husmuren og under udhæng eller lignende og derudover kan planternes rødder beskyttes xtra med en vintermåtte om krukken.

Der skal selvfølgelig være huller i bunden, så vandet kan komme ud.

 

*Frostsikre krukker betyder ikke at de beskytter planterne mod frost, men at de i processen er brændt på en måde, så de kan tåle at stå ude i frostvejr.

 

KUNDEKLUB

Du får særlige tilbud til kundeklubspris og nyhedsbreve på mail. Her giver vi tips og gode råd til dig og din have samtidig med, at vi fortæller om nyheder indenfor alt det grønne.

Tilmeld